Новости компании

"COCA COLA МЕНЕН ЖАЙКЫ ЛОТЕРЕЯ"

СОНУН БЕЛЕКТЕРДИН ЭЭСИ БОЛ

СОНУН БЕЛЕКТЕРДИН ЭЭСИ БОЛ

Каалаган «Азия» жана «Азбука» түйүндөрүнөн «Азия Ритейл» ЖАКнын катталган арзандатуу же бонустук картасын колдонуу менен бир эле учурда 4 даанадан ашык Coca Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea продукциясын сатып алыңыз.

Ойнотуунун шарттары

1.1 Лотереянын катышуучусу болуп он сегиз жашка толгон, лотерея билетине ээ болгон, Байге фондусунун тиражына катышууга укук берген жеке адамдар (мындан ары - Катышуучу) боло алышат.

1.2. Лотереяга төмөндөгүлөргө катышууга жол берилбейт:

Лотереяны уюштуруучунун кызматкерлери жана лотереяны уюштуруучунун кызыкчылыгын коргогон адамдар, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрү;

Лотерея боюнча өнөктөштүн кызматкерлери жана лотерея боюнча өнөктөштүн кызыкчылыктарын коргогон адамдар, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрү;

Лотереяны уюштуруучуга тиешелүү деп таанылган адамдар;

Лотереяны уюштуруучу менен келишимдик мамиледе болгон жана Лотереяны уюштуруу жана/же өткөрүү менен байланышкан үчүнчү жактардын кызматкерлери жана өкүлдөрү, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрү;

Лотереянын Өнөктөшү менен келишимдик мамиледе болгон жана Лотереяны уюштурууга жана/же өткөрүүгө тиешеси бар үчүнчү жактардын кызматкерлери жана өкүлдөрү, ошондой эле Лотереянын жыйынтыгына таасир этиши же аларды бурмалоо мүмкүн болгон алардын үй-бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Лотереяга катышкан үчүнчү жактар.

1.3 Лотерея билети бекер .

Лотереяга катышуу үчүн Каалаган Азия жана Азбука соода түйүндөрүнөн жана "Aзия Ритейл " катталган арзандатуу же бонустук картасын колдонуу менен бир убакта Coca Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea брендинин 4 даанадан ашык сатып алыңыз.

Ойнотууга катышкан азыктары

№ п/п Наименование продукций

1 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ZERO 0,5Л

2 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ZERO ПЭТ 1,5Л

3 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ZERO ПЭТ 1Л

4 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ПЭТ 0,5Л

5 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ПЭТ 1,5Л

6 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ПЭТ 1Л

7 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ COCA COLA ПЭТ 2Л

8 НАПИТОК FANTA ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 0,5Л

9 НАПИТОК FANTA ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 1,5Л

10 НАПИТОК FANTA ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 1Л

11 НАПИТОК FANTA ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 2Л

12 НАПИТОК SPRITE ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 0,5Л

13

НАПИТОК SPRITE ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 1,5Л

14 НАПИТОК SPRITE ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 1Л

15 НАПИТОК SPRITE ГАЗИРОВАННЫЙ ПЭТ 2Л

16 ЧАЙ FUSE TEA АНАНАС-МЯТА ПЭТ 0.5Л

17 ЧАЙ FUSE TEA АНАНАС-МЯТА ПЭТ 1Л

18 ЧАЙ FUSE TEA ЛИМОН ПЭТ 0,5Л

19 ЧАЙ FUSE TEA ЛИМОН ПЭТ 1Л

20 ЧАЙ FUSE TEA МАНГО-АНАНАС ПЭТ 0,5Л

21 ЧАЙ FUSE TEA МАНГО-АНАНАС ПЭТ 1Л

22 ЧАЙ FUSE TEA МАНГО-РОМАШКА ПЭТ 0,5Л

23 ЧАЙ FUSE TEA МАНГО-РОМАШКА ПЭТ 1Л

24 ЧАЙ FUSE TEA ПЕРСИК ПЭТ 0,5Л

1.5 Лотерея билети бекер.

1.6 Coca Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea соода маркасынын продукциясын 4 даанадан ашык топтомун сатып алуу үчүн,сатып алуучу жеке купонду алат, ага жеке номери бар электрондук лотерея билети (мындан ары - Билет) бекитилген. Эгерде кардар Coca Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea соода маркасы менен 2 топтом сатып алса, анда ал төмөнкү таблицага ылайык эки лотерея билетин алат, эгерде 3 топтом болсо - 3 билет жана башкалар:

№ п/п Бир чектеги товарлардын саны (бирдик)

Билеттердин саны (даана)

1 4 ед. 1шт.

2 8 ед. 2 шт.

3 12 ед. 3 шт.

4 16 ед. 4 шт.

5 20 ед. 5 шт.

6 24 ед. 6 шт.

7 28 ед. 7 шт.

8 32 ед. 8 шт.

9 36 ед. 9 шт.

10 40 ед. 10 шт.

1.7 Ар бир катышуучу топтой ала турган лотерея билеттеринин максималдуу жалпы саны чексиз.

1.8 Сатып алуучу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык сатып алынган товарды/товардын бир бөлүгүн кайтарып берүү учурунда төлөмдү жокко чыгарганда (жокко чыгарганда), лотереянын катышуучусуна мурда берилген билеттер автоматтык түрдө жокко чыгарылат жана көрсөтүлгөн билетти уюштуруучунун маалымат базасынан жана “Азия Ритейл” мобилдик тиркемесинде сакталган катышуучунун билеттеринин тизмесинен өчүрүү менен лотереянын катышуучусунан алынат. Ошол эле учурда, жок кылынган билеттер лотереянын маалымат базасынын өзүнчө таблицасында сакталууга тийиш жана лотереянын мөөнөтүнө кайра берилбеши жана ыйгарылыбашы керек.

1.9 Чыгарылган билеттер уюштуруучунун маалымат базасына автоматтык түрдө киргизилет, анда билеттердин тизмеси түзүлөт, белгилүү бир билет сериялык номерлер боюнча берилген иреттүүлүктө.

1.9.1 Эгерде катышуучу лотереяга өз каалоосу менен катышууну каалабаса, анда ал уюштуруучунун ишеним телефонуна 5888 чалып, өзүнүн арзандатуу же бонустук картасынын номерин, аты-жөнүн, телефонун жазуусу керек. Андан кийин уюштуруучунун кызматкерлери катышуучулардын тизмесинен чыгарылгандыгы жана лотереяга катышуу үчүн билеттердин берилиши жокко чыгарылгандыгы жөнүндө кабарлайт.

1.9 Чыгарылган билеттер уюштуруучунун маалымат базасына автоматтык түрдө киргизилет, анда билеттердин тизмеси түзүлөт, белгилүү бир билет сериялык номерлер боюнча берилген иреттүүлүктө.

2. Лотереянын байге фонду

2.1. Лотереянын байге фонду Уюштуруучунун эсебинен түзүлөт.

2.2. Лотереянын байге фондун Уюштуруучу жана өткөрүп берүүчү тарап кол койгон тиешелүү документтин (Контракт же/же келишим) негизинде түзүү.3. Лотереянын этаптары жана байге фондун бөлүштүрүү

3.1. Лотерея 8 этапта өткөрүлөт:
Мезгилдүү чиймелер 8 болот
Ар бир мезгилде мезгилдүү лотереянын мезгилинде катталган билеттер гана катышат.
Биринчи мезгилде берилген билеттер экинчиге катышпайт жана башкалар.
Ар бир мезгил - жаңы билеттер
Жаңы мезгил - жаңы катышуучу
Ар жума сайын сонун белектер ойнотулат
4. Лотерея өткөрүү. Жеңүүчүнү аныктоо

4.1. Байге фондусунун тиражы тираж башталганга чейин сатыла элек лотерея билеттерин сорттогондон жана лотереяны уюштуруучу тарабынан түзүлгөн комиссия аларды сорттоо актысына кол койгондон кийин гана мүмкүн болот.

4.2. Байге фондусунун ойнотуусу байге фондун ойнотуучу комиссиянын (мындан ары - Комиссия) катышуусунда өткөрүлөт жана видео жазуу каражаттарына жазылат жана реалдуу убакыт режиминде (онлайн) Instagram социалдык тармагындагы баракчаларда, атайын https://www.random.org сайты (мындан ары - Randomizer).

4.4. Лотереянын байге фондусунун жеңүүчүсүн аныктоо үчүн Билеттердин тизмелери Уюштуруучунун маалымат базасынан MS Excel файлына жеңүүчү аныкталганга чейин 1 (бир) саат мурун, Лотереянын ар бир этабын өткөрүү күнү жүктөлөт. Көрсөтүлгөн MS Excel файлында ар бир Билеттин өзүнүн сериялык номери болот, ал жеңүүчүнү аныктоо үчүн Рандомайзерде орнотулган.

4.5. Рандомайзер MS Excel файлындагы ар бир билеттин сериялык номерлеринин санынан, бардык билеттерге ыйгарылган сериялык номерлердин жалпы санынан лотереянын жеңүүчүсүн аныктоо үчүн кокус сандарды түзөт.

4.6. Бардык билеттерге ыйгарылган сериялык номерлердин жалпы санынан туш келген санды жоготуу кокустуктан келип чыккан нерсе жана аны эч ким бурмалай албайт.

4.7. Лотереянын байге фондунун тиражын өткөрүүдө мындай лотерея башталганга чейин байге фондун ойнотуунун жыйынтыгын алдын ала аныктоого мүмкүндүк берүүчү процедуралар жана алгоритмдер колдонулбайт.

5. Байге фондусунун утуштарын алуунун тартиби

5.1. Уюштуруучу утушка ээ болгон билеттин ээси болгон лотереянын катышуучусуна (мындан ары - Жеңүүчү) утуштар жөнүндө жеңүүчүгө билдирүү үчүн түз эфирде үн чалуу жасайт. Жеңүүчүгө 3 (үч) жолу чалынат

5.2. Байге фондун ойноткон учурдан тартып 10 (он) календардык күндөн кечиктирбестен уюштуруучу лотереянын жыйынтыгын жалпыга маалымдоо каражаттарында жана 3 (үч) иш күндөн кечиктирбестен уюштуруучунун жана өнөктөштүн расмий сайтында жарыялайт.

. Жеңүүчүнүн абоненттик номери боюнча жеткиликсиздиги (Жеңүүчүнүн уюлдук телефону өчүк, тармактык тейлөө аймагынан тышкары же жооп бербейт) уюштуруучуга кошумча үн чалууларды жасоого негиз болуп саналбайт.

5.3. Жеңүүчү уюштуруучуга байге алуу үчүн кайрыла ала турган мөөнөт лотереянын жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарында расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) календардык айды түзөт.

5.4. Байге жеңүүчүгө уюштуруучуга өзүн тастыктаган жарактуу документти, ошондой эле байгени алуу үчүн арыз берген адам утушка ээ болгон билеттин ээси экендигин тастыктоо (өздүгүн тастыктоочу маалыматтар) берилген учурдан тартып 10 (он) календардык күндүн ичинде берилет. «Азия Ритейл» компаниясынын арзандатуу же бонустук картасын каттоодо көрсөтүлгөн маалыматтар кайрылган адамдын маалыматтарына дал келиши керек, же билет катталган абоненттик номери кайрылган адамга берилиши керек).

5.5. Паспортто көрсөтүлгөн толук аты-жөнү жана туулган күнү "Азия Ритейл" компаниясынын арзандатуу же бонустук картасын каттоодо көрсөтүлгөн идентификациялык маалыматтарга дал келбесе, байге ага арыз берген адамга берилбейт.

5.6. Лотереянын ар бир этабынан утуштарды чыгаруу Бишкек ш., көч. Анкара, 1/2A, учурда жеңүүчү менен уюштуруучунун ортосунда макулдашылган.

5.7. Жеңүүчү төмөнкү учурларда сыйлык алуу укугунан ажырайт:

а) Эрежелерде белгиленген байгени алуу мөөнөтүнүн ичинде уюштуруучуга байгени алуу үчүн кайрылбаганда;

б) Жеңүүчү эрежелердин талаптарына жооп бербесе;

Мезгилдүү лотереянын мурунку этабынын жеңүүчүсү катары аныкталган учурда, байге этаптын жеңүүчүсү боло элек жеңүүчү аныкталганга чейин кайра ойнотулат.

5.9. Байге фонду эрежелерде баяндалган ыкмалардан, формалардан жана жактардан тышкары, башка жолдор менен билдирилгенден башка эч кандай башка формада берилүүгө тийиш эмес.

5.10. Уткан билеттер лотереянын шарттарында белгиленген мөөнөттө сатып алууга кабыл алынат. Бул мөөнөт тираждын же лотереянын жыйынтыгы расмий жарыяланган күндөн тартып үч айдан кем болбошу керек.

5.11. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык утуштардан киреше салыгын төлөө "Азия Ритейл" компаниясынын лотереянын уюштуруучусуна жүктөлөт.

Лотереянын тиражы ойнотуу башталгандыгы жарыялангандан кийин пайда болгон форс-мажордук жагдайларда (форс-мажордук жагдайлар) токтотулушу же жокко чыгарылышы мүмкүн. "Форс-мажор" - берилген шарттарда өзгөчө же кутулууга мүмкүн болбогон жагдайлар.

Лотереяны уюштуруучу төмөндө көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда лотереяны өткөрүү жана байге фондун чыгаруу боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотулат. Бул жагдайларга төмөнкүлөр кирет, бирок алар менен чектелбестен: өрт, табигый кырсыктар, согуш жана ар кандай мүнөздөгү согуштук аракеттер, блокада, өзгөчө абал киргизүү, террористтик актылар, эмбарго, жалпы улуттук иш таштоо, баш аламандык, талап-тоноо, революциялар, баш аламандыктар, мамлекетти алмаштыруу. бийлик, мамлекеттик төңкөрүш, мамлекеттик органдарга тыюу салуулар же чектөөлөр, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ченемдик укуктук актылары жана башка форс-мажордук жагдайлар.

{$te}

{$te}

Новости