The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
Тез азык-түлүк жеткирүү
Тез жеткирүү
Акциялар
Тез азык-түлүк жеткирүү
Тез жеткирүү
Акциялар
Жаңылыктар
  «Азбукадагы» жумуш
  Azbuka - амбициялуу жана таланттуу адистердин командасы. Туруктуулук, чыгармачылык жана жогорку сапаттагы натыйжаларга жетүү каалоосу биздин кызматкерлердин терең билимин максималдуу эффективдүү пайдаланууга мүмкүндүк берет. Биздин ишибизди жана натыйжа-ларды жакшырта турган бардык нерселер бизди кызыктырат. Бизге компаниянын баалуулуктарын бөлүшө турган жана алдыга коюлган максаттарга жетүү, компаниянын кызыкчылыктарын өз кызыкчылыгындай коргой алган адистер керек.
  Субаренда
  Жарнамачыларга
  Жабдуучуларга
  Менчик ээлери үчүн
  Корпоративдик заказдар
  Филиалдык тармак
  Кардарларга
  Кызматташуу
  © «Парнер Кей Джи» ЖЧК 2023
  Байланыш
  Google Play
  AppStore
  There is no design without discipline. There is no discipline without intelligence.

  5888