Новости компании

Ишенимдүү азыктар: «Азия» дүкөндөрүндөгү халал текчелер.

Эми сизде халал продукцияны эч кандай текшербестен сатып алууга уникалдуу мүмкүнчүлүк бар.
Анткени биз муну сиз үчүн кылдаттык менен текшерип, жасаганбыз.
https://youtu.be/WrnsSJyVfq8
Сиз мындан ары продукциянын халал стандарттарына шайкештиги жөнүндө
тынчсыздануунун кереги жок – бизге ишениңиз!
Биздин «Азия» дүкөндөрүндөгү Халал текчелерди төмөнкү даректер боюнча таба аласыз:
Бишкек ш,Токомбаева 17/2 көч. жана Жайыл Баатыра (Түштүк Магистраль), 1.
Камкордугубуз менен,
«Азия» дүкөндөр тармагы.
Новости